ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ “ข้อตกลงระหว่างเว็บไซต์กับผู้ใช้บริการ” อย่างรอบคอบก่อนที่จะเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์การพนันฟุตบอลออนไลน์ของเรา “www.thaisoccernews.com” ข้อตกลงนี้กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์และการเข้าร่วมในกิจกรรมการพนันฟุตบอลของคุณ โดยการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้

การมีสิทธิ์

 1. คุณต้องมีอายุที่เล่นการพนันได้ตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณเพื่อใช้เว็บไซต์และเข้าร่วมในกิจกรรมการเดิมพัน เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

การลงทะเบียนบัญชี

 1. ในการเข้าถึงคุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์ คุณอาจต้องสร้างบัญชี คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูลบัญชีของคุณและกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ

กฎการเดิมพัน

 1. โดยการวางเดิมพันบนเว็บไซต์ คุณรับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับการเดิมพันที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ กฎเหล่านี้อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ขีดจำกัดการเดิมพัน เงื่อนไขการชำระบัญชี และกฎเฉพาะของตลาด

การฝากและถอนเงิน

 1. การฝากและถอนเงินอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลการชำระเงินที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และอนุญาตให้เราดำเนินการธุรกรรมในนามของคุณ

ทรัพย์สินทางปัญญา

 1. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และโลโก้ที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง คุณได้รับใบอนุญาตแบบจำกัด ไม่ผูกขาด ไม่สามารถถ่ายโอนได้เพื่อเข้าถึงและใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลและไม่ใช่เชิงพาณิชย์

กิจกรรมต้องห้าม

 1. คุณตกลงที่จะไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่อาจฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อตกลงนี้ กิจกรรมต้องห้ามรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะพฤติกรรมฉ้อฉล การโกง การเจาะระบบ หรือการกระทำใดๆ ที่อาจส่งผลต่อความสมบูรณ์ของเว็บไซต์หรือผู้ใช้

การปฏิเสธความรับผิด

 1. เว็บไซต์และเนื้อหามีให้ “ตามสภาพ” และ “ตามที่มี” เราไม่รับประกันความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ คุณรับทราบและตกลงว่าการใช้เว็บไซต์ของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเอง และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ

ความเป็นส่วนตัว

 1. เราเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยการใช้เว็บไซต์ คุณยินยอมให้มีการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

การยุติ

 1. เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติหรือระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้แม้ภายหลังการยุติ

การแก้ไข

 1. : เราอาจปรับปรุงหรือแก้ไขข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลเมื่อมีการโพสต์ข้อตกลงฉบับแก้ไขบนเว็บไซต์ การใช้งานเว็บไซต์ต่อไปหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงที่แก้ไขแล้ว

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

 1. ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของ [เขตอำนาจศาล] ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลพิเศษของศาลแห่ง ข้อบังคับเว็บไซต์

 

หากคุณไม่ยอมรับที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้ โปรดงดเว้นการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์

ติดต่อสอบถามข้อมูลอื่นๆ ผ่านระบบเว็บไซต์

Add Line : @ufa123s